Blaasgruis en blaasstenen komen zeer vaak voor bij de hond.

Bij blaasgruis worden er microscopisch kleine korreltjes (lijkt het meest op zand) gevormd in de urine van de hond. Blaasstenen zijn eigenlijk groter gegroeide gruisdeeltjes.

Er zijn verschillende soorten blaasstenen en blaasgruis bij de hond. Sommige hondenrassen zijn specifiek gevoelig voor het ontwikkelen van blaasgruis.

Daarnaast kunnen infecties de oorzaak zijn in het vormen van blaasgruis of blaasstenen bij de hond.

De behandeling bestaat meestal uit een specifiek diëet, operatie en eventueel een antibioticakuur.

De diagnose kan gesteld worden door middel van urine onderzoek, röntgen en/of echografie.

 

Urineonderzoek is het meest voorkomende onderzoek, de andere volgen daarna als het nodig is. In de urine zien we vaak bloed, eiwit en eventueel bacteriën. Indien we bacteriën zien of we vermoeden een bacteriële infectie zetten we de urine op kweek. Het is essentieel urine voor blaasgruis direct te onderzoeken. Gruis wordt namelijk snel gevormd als urine afkoelt. Bij afkoelen verandert de oplosbaarheid van de kristallen en kan gruis neerslaan. (Vergelijk dit met het oplossen van suiker in thee. Suiker lost veel makkelijker en sneller op als thee warm is).

De meest voorkomende stenen, calciumoxalaat en struviet, zijn hiermee in beeld te brengen. Ze moeten natuurlijk wel voldoende groot zijn. Sommige stenen zijn hiermee niet in beeld te brengen, bijvoorbeeld uraatstenen. Deze zien we o.a. geregeld bij Engelse Bulldoggen.

 

De oorzaak voor het ontstaan van blaasgruis en -stenen is zeer divers. Daarnaast verschilt het per diersoort en zelfs dierenras. Bij honden zijn blaasstenen vaak geassocieerd met infecties van de urinewegen (met name bij struviet stenen). Sommige rassen zijn extra gevoelig voor het ontstaan van blaasstenen. De meest voorkomende blaasstenen zijn struviet en calciumoxalaat.

De volgende symptomen kunnen optreden bij blaasgruis bij honden:

* Vaak kleine beetjes plassen

* In huis plassen

* Pijn bij het plassen, persen op urine,

* Bloederige urine

* Niet meer kunnen plassen. Dit zien we met name bij reuen. Bij de reu lopen steentjes namelijk vaak vast in de penis.

 

De behandeling van blaasgruis en blaastenen bij de hond. Meestal wordt er met een speciaal diëet begonnen, en een pijnstiller vanwege de pijn die het gruis en/of stenen veroorzaken. Het is een speciaal diëet om struviet stenen op te lossen.

(Mocht dit niet helpen kan er altijd nog overgegaan worden tot operatief verwijderen.).

Wij van de praktijk hebben inmiddels een aantal huisdieren in behandeling met homeopathische middelen en speciaal voer.

Dit willen we toch even met u delen. 

Enige tijd geleden, kwamen we erachter dat onze eigen kater, last had van blaasgruis. Want als je op een gegeven ogenblik de kattenbakken uitschept, en er zit bloed bij de urine, dan is er iets niet goed. 

Urine onderzoek gedaan, en blaasgruis ontdekt. 

Blaasgruis is een van de meest voorkomende en grootste problemen voor katten. Het wordt veroorzaakt door mineralen die in kattenvoer aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld Magnesium. Deze mineralen zorgen ervoor dat er kleine kristallen in de urine wegen van uw kat ontstaan. Deze kristallen vormen blaasgruis wat de urine wegen van uw kat irriteert. Hierdoor kunnen ontstekingen ontstaan en zelfs tot verstopping van de urinebuis leiden en heeft uw kat pijn wanneer hij plast.Sommige katten urineren hierdoor kleine beetjes, en soms ook buiten de bak.

 Verdere verschijnselen kunnen zijn:

 • Bloed in de urine
 • Moeite met plassen of persen
 • Naast de kattenbak plassen
 • Klagelijk miauwen als hij/zij op de bak zit
 • Troebele urine
 • Koorts
 • Loomheid of lusteloosheid
 • Veel miauwen en rennen door het huis

 

In een later stadium kan het voorkomen dat uw kat helemaal niet meer kan urineren, en dat betekent dat de blaasgruis die uw kat heeft dan levensbedreigend is.

 

 Wij van de praktijk zijn hierover na gaan denken, en hebben onze eigen kat behandelt, met homeopathische middelen en voer.

Konijnen hebben, in tegenstelling tot veel andere dieren, een zeer efficiënte kalkopname (calcium). Kalk wordt onder andere gebruikt in de botopbouw. 

Calcium wat niet gebruikt wordt zal via de urine worden uitgescheiden. Wanneer de urine oververzadigd is met calcium ontstaat al snel blaaskristallen en blaasstenen.

In bijna alle gevallen bestaan deze blaasstenen uit calciumoxalaat.

 

Wat zijn de symptomen van blaasstenen of blaasgruis bij het konijn?

Blaasstenen irriteren de blaaswand  en kunnen leiden tot een blaasontsteking of een verstopping van de urinebuis:

 • frequent plassen, vaak kleine beetjes
 • bloed in urine
 • pijn bij plassen, persen
 • in geval van volledige afsluiting: sloom, slap, verlies van eetlust, shock, sterfte

 

Hoe ontstaan blaasstenen bij het konijn? Meestal ontstaan blaasgruis en blaastenen opname van te veel calcium. Dit zien we bij kalkrijke groenten, hooi op basis van alfalfa, de aanwezigheid van knaagstenen en bij konijnen die veel te veel biks krijgen.

Hoe stellen we diagnose? Naar aanleiding van het onderzoek, het verhaal van de eigenaar, microscopisch onderzoek van de urine (wat bij ons op de praktijk kan gebeuren) en röntgenologisch onderzoek van de blaas (zal u naar de dierenarts doorverwezen worden) zal de diagnose gesteld worden.

Wat is de behandeling van blaasstenen?

Als dit geconstateerd wordt verwijzen wij u naar de dierenarts.

Blaasgruis en het zogenaamde 'zand' in de blaas (calciumoxalaat kristallen) kunnen in sommige gevallen met speciaal voer verholpen worden.

 

Wij van de praktijk kunnen u adviseren betreft voer, maar kunnen u ook  eventueel voorzien van Homeopathische middelen en speciaal voer.