Nieuwe regels registratie paardachtigen

Uit de nieuwsbrief van het LICG 20-04-2021. Met onderaan de links waar u alles kunt registreren etc

Per 21 april 2021 zijn er nieuwe Europese regels rondom de Identificatie & Registratie (I&R) van paardachtigen, zoals paarden en ezels. De nieuwe regelgeving houdt in dat alle locaties waar paardachtigen worden gehouden moeten worden geregistreerd. 

Het volgende moet hiervoor geregeld worden:

  1. Iedere locatie waar paardachtigen staan moet een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben
  2. De paardachtigen die gehouden worden op die locatie moeten gekoppeld worden aan dat UBN

Ook hobbyhouders moeten een UBN aanvragen als zij paardachtigen thuis houden.

U kunt een UBN aanvragen op mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN, dan kunt u aan de bestaande UBN de diersoort paardachtigen toevoegen. Op de website van RVO vindt u een handleiding waarin uitgelegd wordt hoe dit moet.

Registreren van het dier en van de locatie - twee verschillende zaken

De registratie van paardachtigen gebeurt nu ook al via het verplichte chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort. Dit wordt geregeld via de paspoort uitgevende instanties (ppi's). Met de zoekfunctie van RVO kunt u controleren of uw dieren al goed geregistreerd staan. Staat uw dier niet, of niet goed geregistreerd? Neem dan contact op met de ppi die het paspoort van uw dier heeft uitgegeven. De ppi zorgt dan alsnog voor een goede eerste registratie van uw dier. Is uw dier geïmporteerd? Neem dan ook contact op met een Nederlandse ppi, zodat de eerste registratie van uw dier geregeld kan worden. Een lijst met ppi’s staat op de RVO pagina Aanvragen en regels paardenpaspoort.

Staat uw dier goed geregistreerd bij RVO? Dan moet het dier vervolgens gekoppeld worden aan een UBN. Dit kan via Paarden melden op mijn.rvo.nl en moet geregeld worden door de locatie houder. Hiervoor zijn gegevens over de locatie (UBN) en de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier nodig.

Wie regelt wat?

De houder van het dier is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het dier. In de meeste gevallen is dat de eigenaar. De houder van het dier is verantwoordelijk voor de registratie van het dier in het I&R systeem. Dit verloopt via een ppi. 

De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paardachtigen gehouden worden. Hij/zij moet een UBN aanvragen en de dieren op die locatie koppelen aan dat UBN.

De houder van een locatie is de eigenaar, de huurder of de bruiklener van een locatie. Dit kan dezelfde persoon zijn als de houder van het dier, maar dat hoeft niet. De houder van de locatie kan ook de pensionstalhouder zijn, of bijvoorbeeld de eigenaar van het weiland waarop uw dieren staan.

Wijzigingen bijhouden

Is uw dier gekoppeld aan een UBN? Dan moeten tijdelijke verplaatsingen van het dier (langer dan 1 dag, maar korter dan 30 dagen) in een eigen (stal)administratie bijgehouden worden. Deze administratie moet minimaal 3 jaar bewaard blijven.

Verplaatst u uw dier definitief naar een andere locatie of voor een periode langer dan 30 dagen? Dan moet dit door de locatie houder(s) bij RVO doorgegeven worden. 

Wordt er een veulen geboren? De eerste registratie in het I&R systeem gebeurt door een ppi, dit wordt geregeld door de eigenaar van het veulen. Daarna moet het veulen gekoppeld worden aan de UBN van de locatie waar het veulen zich bevindt. Dat moet geregeld worden door de locatie houder.

Meer informatie

RVO – alles over de identificatie en registratie van dieren

RVO – UBN registreren en wijzigen

RVO – paarden melden

RVO – zoekfunctie om te kijken of uw dier juist geregistreerd staat

Betere controle op hondenhandel om illegale praktijken te voorkomen

Nieuwsbericht | 15-09-2021 | 10:33

 

Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt en geregistreerd is bij RVO en voorzien is van een paspoort. Regelmatig worden er misstanden geconstateerd bij pups die te jong worden vervoerd, verzwakt zijn na slechte transportcondities of onnodig overlijden door ziektes. Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en inzicht te krijgen in illegale praktijken, gaat vanaf 1 november het vernieuwde identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor honden in.

 

Jaarlijks komen er naar schatting circa 50.000 honden uit het buitenland naar Nederland. Dit zijn vooral pups uit Oost-Europa, maar ook zwerfhonden uit Zuid-Europa en landen buiten de EU. Een aanzienlijk deel van deze handel vindt illegaal plaats. Vaak is er geen aandacht voor het welzijn van de jonge honden: pups worden op te jonge leeftijd gescheiden van hun moeder, hebben vervalste papieren, en worden onder slechte omstandigheden getransporteerd.

Registratie om illegale handel te voorkomen

Het nieuwe I&R-hond zorgt voor een betere controle op deze hondenhandel, door het registreren van alle personen die betrokken zijn bij de aanschaf van een hond. Het is hierdoor gelijk duidelijk waar de hond vandaan komt en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Bij het nieuwe I&R hond wordt naast de hond, de eerste eigenaar (veelal fokker, maar ook importeur), de dierenarts en chipper geregistreerd bij RVO. Ook particulieren met een nestje pups registreren zich. Het toezicht op het registreren en chippen van honden zal worden uitgevoerd door de NVWA en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). 

Paspoortverplichting alleen bij verkopen of overdragen

Naast de chip en de registratie krijgen vanaf 1 november alle nieuw geregistreerde honden in Nederland een EU-dierenpaspoort, dus ook wanneer een hond niet de grens over gaat.

De verplichting van een EU-dierenpaspoort geldt voor alle honden die vanaf 1 november 2021 naar een nieuwe eigenaar gaan. Een EU-dierenpaspoort is niet verplicht voor eigenaren die een hond namen voordat de regelgeving van kracht werd. De verplichting van een EU-dierenpaspoort geldt voor deze eigenaren wel als ze met hun hond naar het buitenland reizen of als zij hun hond verkopen of overdragen aan een nieuwe eigenaar.

Een toekomstig eigenaar moet bij de aanschaf van een hond nagaan of de hond is gechipt, geregistreerd en een EU-dierenpaspoort heeft.  

Betere I&R binnen EU

Omdat misstanden met honden niet alleen in Nederland plaatsvinden, zet minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich ook op Europees niveau in om dit tegen te gaan. De kwaliteit van I&R-systemen wisselt per lidstaat. Samen met andere lidstaten en organisaties onderzoekt Nederland de mogelijkheid van nadere Europese eisen aan I&R, zodat illegale hondenhandel op Europees niveau kan worden aangepakt.

Gevolgen voor fokkerij, handel, import én particulieren

Met het vernieuwde I&R hond gaat er een aantal zaken voor de fokkerij, handel en import veranderen . Ook particulieren met een nestje registreren zich. Meer informatie over wat er gaat veranderen is te vinden op www.rvo.nl/hond-kopen.

COVID-19 en dieren 20 mei 2020

Mensen, maar ook andere zoogdieren kunnen besmet raken met coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Uit onderzoek uit begin 2021 blijkt dat ongeveer 1 op de 5 katten en 1 op de 7 honden uit Nederlandse huishoudens antistoffen tegen het coronavirus in het bloed hebben. Ook andere dieren zoals konijnen, fretten of hamsters kunnen het virus krijgen. Waarschijnlijk raakt het merendeel van deze huisdieren besmet door hun baasjes. 

 

Sinds de begin van de COVID-19-pandemie wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar besmetting van mensen door dieren. Tot nu is dit in Nederland alleen aangetoond voor nertsen. In China zijn enkele gevallen bekend van mensen die door hamsters besmet zijn geraakt. Over het algemeen wordt de kans om ziek te worden door een huisdier als zeer klein ingeschat. De kans dat je het virus krijgt van je huisdier is veel kleiner is dan de kans dat je door een ander persoon besmet wordt.

Adviezen voor eigenaren van huisdieren

Heb je een huisdier en moet jij of een huisgenoot in isolatie? Houd je dan aan de volgende maatregelen:

  • Vermijd contact met je huisdier. Knuffel niet en laat je niet likken.
  • Houd honden en katten zoveel mogelijk binnen tijdens je isolatie- of quarantaineperiode en/of die van je huisgenoten.*
  • Laat honden alleen kort en aangelijnd uit. Als je in isolatie bent, vraag dan of iemand anders je hond kan uitlaten.
  • Laat een huisgenoot die niet positief getest is voor het huisdier zorgen, als dat mogelijk is.
  • Goede hygiëne is extra belangrijk.

*Als katten (voornamelijk) buiten leven, houd ze dan zoveel mogelijk buiten.

De kans dat je huisdier na een eventuele besmetting ziek wordt, is klein. Als je dier toch COVID-19-gerelateerde klachten krijgt, zorg dan dat het dier niet naar een locatie gaat waar veel dieren bij elkaar komen (zoals opvang, pension, asiel). Als het dier ernstige benauwdheids- en/of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Geef bij de dierenarts aan dat je huisdier uit een huishouden komt met COVID-19. De dierenarts kan in overleg met de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluiten of er extra onderzoek nodig is.

Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

Dieren kunnen besmet raken met infectieziekten, net als mensen. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is ook besmettelijk voor de mens: dat zijn zoönosen. Het RIVM doet hier ook onderzoek naar. Meer weten? Kijk dan op rivm.nl/zoönosen.